pondelok 1. mája 2017

Podujatia v knižniciach počas mája 2017


02. 05. 2017

Názov podujatia: Divný Budha a zakliata karma
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Premeny budhizmu v Juhovýchodnej Ázii. Prednáška z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom priblíži, čím všetkým budhizmus v tejto časti sveta prešiel a prechádza a aký význam jednotlivé premeny majú.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/?month=5&year=2017

03. 05. 2017 (predbežný dátum prvého stretnutia)

Názov podujatia: Kurz pamäťových techník
Organizátor: Mestská knižnica Ružomberok
Popis: Viete, čo je to akronym, akrostikum alebo technika loci? Ide o jedny zo základných pamäťových techník systému metód uľahčujúcich zapamätávanie a zväčšujúcich rozsah pamäti. ...
Viac informácií: http://www.kniznicark.sk/sk/2-kurz-pamatovych-technik

04. 05. 2017

Názov podujatia: Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: 11. medzinárodná konferencia.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/?month=5&year=2017#

04. 05. 2017

Názov podujatia: Poznáme, kde bývame?
Organizátor: Cultus Ružinov & Knižnica Ružinov
Popis: V spolupráci so Základnou organizáciou Pošeň Jednoty dôchodcov II a Cultusom, a.s., sa uskutoční vlastivedná súťaž seniorov s názvom Poznáme, kde bývame? Príďte si overiť vaše vedomosti o mestskej časti Ružinov a jej uliciach. Možno sa veľa nového dozviete.
Viac informácií: informácie dostupné na Facebooku - https://www.facebook.com/events/336946760032525/

04. 05. 2017

Názov podujatia: Knižkovo - téma: Patrik Suskind: Príbehy pána Letka
Organizátor: Miestna knižnica Petržalka
Popis: Rozprávanie o inšpiratívnych a motivačných knihách s klientmi Domu sociálnych služieb MOST. Biblioterapeutické stretnutia vedú knihovníčky Mgr. Viera Némethová a Mgr. Petra Mišáková PhD.
Viac informácií: http://www.kniznicapetrzalka.sk/podujatie/knizkovo-tema-rudolf-sloboda/

04. 05. 2017

Názov podujatia: O Waldemarovi Matuškovi
Organizátor: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Popis: Srdečne Vás pozývame na ďalšie hudobno-literárne podujatie z cyklu Už viem, čo čítať a počúvať, ktoré je tentokrát venované Waldemarovi Matuškovi.
Viac informácií: http://www.vkjb.sk/podujatia/o-waldemarovi-matuskovi

05. 05. 2017

Názov podujatia: Čítame a tvoríme s Analfabetou
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis: Spolu si prečítame z knihy Jána Uličianskeho a vytvoríme si vlastného detského hrdinu.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0157665

10. 05. 2017

Názov podujatia: Doktor Jajbolíto a jeho zvieratká
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis: Literárno-dramatický workshop spojený s tvorivou dielňou.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0157670

10. 05. 2017

Názov podujatia: Prešporské večery
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Cyklus prednášok o histórii Bratislavy. Osudy a tajomstvá koruny z veže Dómu sv. Martina. Prednáša a diskutuje Patrik Baxa.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/?month=5&year=2017#

10. 05. 2017

Názov podujatia: Noc literatúry so Zuzanou Mišákovou
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Ďalší ročník celoeurópskeho projektu, charakteristického verejným čítaním na netradičných miestach s diskusiou a prezentáciou umeleckej tvorby čítajúcich osobností. V trenčianskej knižnici opäť pod holým nebom.
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/noc-literatury-so-zuzanou-misakovou.html?page_id=6541

11. 05. 2017

Názov podujatia: Lekárska psychosomatika
Organizátor: Krajská knižnica v Žiline
Popis: Prednáška A. Krzemieňovej.
Viac informácií: http://www.krajskakniznicazilina.sk/downloads/maj17.pdf

11. 05. 2017

Názov podujatia: Výstrely v Miami
Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Popis: Beseda so Stanislavom Motlom - českým publicistom, spisovateľom, reportérom. Témou bude Antonín Čermák - Čech, ktorý vystúpil do vysokých sfér americkej politiky.
Viac informácií: http://www.kniznicatrnava.sk/sk/kalendar-podujati/vystrely-v-miami/

15. 05. 2017

Názov podujatia: Tereziánsky deň v Župnom dome
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Populárno-náučné podujatie pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie.
Viac informácií: http://www.svkbb.eu/images/stories/2017/plagat_maj_2017.pdf

15. 05. 2017

Názov podujatia: Literatúra v Radnici: Tak čo vás trápi?
Organizátor: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Popis: Hostia: prof. MUDr. Pavol Traubner PhD. a Katarína Hradská.
Viac informácií: http://kniznicapezinok.sk/event/maj-v-kniznici/

15. 05. 2017

Názov podujatia: Gruzínsko
Organizátor: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Popis: Všetkým milovníkom cestovania je určená prednáška Gruzínsko, ktorá je spojená s premietaním zaujímavých snímok.
Viac informácií: http://www.vkjb.sk/podujatia/gruzinsko

16. 05. 2017

Názov podujatia: Veselo si rýmujeme
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis: Zážitkové čítanie z knihy Zažmúr očká autora Tomáša Janovica.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0157688

16. 05. 2017

Názov podujatia: ...Aby deti rady čítali
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Tretí odborný seminár pre detských knihovníkov.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/?month=5&year=2017#

16. 05. 2017

Názov podujatia: Diskusia o iránskych voľbách
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: Diskutéri: Eduard Chmelár a Sárkozy Miklós.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/diskusia-o-iranskych-volbach

17. 05. 2017

Názov podujatia: Večer s Ivetou Radičovou
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis: Beseda spojená s prezentáciou knihy Byť alebo nebyť - Európska únia?
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0157677

17. 05. 2017

Názov podujatia: Orient známy neznámy
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Etiópia - krajina starobylých tradícií a kávy. Civilizácie, ktoré sa na území Etiópie vystriedali, patria k najstarším nielen v Afrike. Piata prednáška z cyklu sa bude venovať Etiópii ako údajnej kolíske kávy, ako krajine s bohatou a starobylou kresťanskou a islamskou históriou a kultúrou.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/?month=5&year=2017#

18. 05. 2017

Názov podujatia: Bolesť v kameni ukrytá
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Prezentácia knihy Juraja Babjáka o pomníkoch padlých v prvej svetovej vojne na Slovensku.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/?month=5&year=2017#

18. 05. 2017

Názov podujatia: Sujok terapia - liečenie pomocou semien
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Seminár tradičnej čínskej liečebnej metódy.
Viac informácií: http://www.svkbb.eu/images/stories/2017/plagat_maj_2017.pdf 

18. 05. 2017

Názov podujatia: História cestovných dokladov totožnosti na území Slovenska
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Príspevok k dejinám bezpečnostných zborov na Slovensku.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/?month=5&year=2017#

18. 05. 2017

Názov podujatia: Keď sa myšlienky vtierajú...
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Pravidelná diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia, tentoraz na tému: Popis a charakteristika OCD ochorenia, možnosti jej ovplyvnenia - farmakologicky či psychoterapeuticky.
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/ked-sa-myslienky-vtieraju....html?page_id=6543

18. 05. 2017

Názov podujatia: Sezónu U červeného raka otvára poézia
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: Prvé podujatie, ktoré zaháji letnú sezónu U červeného raka, bude venované poézii. Zo svojej tvorby zarecitujú verše básnici Erik Ondrejička a Ján Litvák.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/sezonu-u-cerveneho-raka-otvara-poezia

20. 05. 2017

Názov podujatia: Žirafia mama a iné príšery
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis: Uletené a fantastické rozprávky z knižky Alexandry Salmely.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0157698

22. 05. 2017

Názov podujatia: Juraj Ďuriančík - pedagóg, publicista, sprievodca cestovného ruchu
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Stretnutie v rámci cyklu Osobnosti.
Viac informácií: http://www.svkbb.eu/images/stories/2017/plagat_maj_2017.pdf

24. 05. 2017

Názov podujatia: Poézia v nás a medzi nami
Organizátor: Cultus Ružinov & Knižnica Ružinov
Popis: V Dome kultúry Ružinov zaznie "Poézia v nás a medzi nami" s hosťujúcimi umelkyňami (poetka, recitátorka a netradičné hudobné nástroje, drumbľa, roľničky, fujare a píšťala) pod vedením Žofie Fridrichovej až spod Tatier.
Viac informácií:  informácie dostupné na Facebooku -  https://www.facebook.com/events/1268860953199194/

24. 05. 2017

Názov podujatia: Emil Šimončík - Tri duby
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen
Popis: Prezentácia novej knihy regionálneho autora o letisku Tri duby.
Viac informácií: http://www.kskls.sk/domain/b5/files/pozvanky/citylight_maj_2017.pdf

25. 05. 2017

Názov podujatia: Pohľady na slovenskú politiku po roku 1989
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Prezentácia knihy a panelová diskusia.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/?month=5&year=2017#

25. 05. 2017

Názov podujatia: Ako zlepšovať komunikáciu lekár-pacient
Organizátor: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Popis: Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach - pobočka Terasa Vás srdečne pozýva na zamyslenia so psychológom PhDr. Jánom Tejom pod názvom Ako zlepšovať komunikáciu lekár-pacient.
Viac informácií: http://www.vkjb.sk/podujatia/ako-zlepsova-komunikaciu-lekar-pacient

25. 05. 2017

Názov podujatia: Máj v piatom mesiaci
Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Popis: Poetický večer spojený so záhradným piknikom. Pripravia ho pre vás členovia Fóra humoristov: Eva Jarábková a Ladislav Hanniker. Venovaný pamiatke Mariana Makara Mrvu.
Viac informácií: http://www.kniznicatrnava.sk/sk/kalendar-podujati/maj-v-piatom-mesiaci/

25. 05. 2017

Názov podujatia: Pavel Malovič: Šport nám všetko vráti
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Beseda s telovýchovným lekárom, dopingovým komisárom, publicistom, básnikom, pesničkárom MUDr. Pavlom Malovičom (nielen) o dopingu pre telo i dušu a zdravom životnom štýle.
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/pavel-malovic-sport-nam-vsetko-vrati.html?page_id=6486

26. 05. 2017

Názov podujatia: Ivan Lesay - beseda o knihe A-KO-ŽE: Lesankin fantastický svet
Organizátor: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Popis: -
Viac informácií: http://kniznicapezinok.sk/event/maj-v-kniznici/

27. 05. 2017

Názov podujatia: Tri prasiatka a vajce na vandrovke
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis: Čítanie z obľúbených rozprávok navodzujúcich tému priateľstva a pracovitosti.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0157699

29. 05. 2017

Názov podujatia: Vidiecke šľachtické sídla v zvolenskej stolici
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Prezentácia 4. dielu série kníh venovaných kaštieľom a kúriám na území bývalých uhorských stolíc.
Viac informácií: http://www.svkbb.eu/images/stories/2017/plagat_maj_2017.pdf

30. 05. 2017

Názov podujatia: Beseda so spisovateľkou Vandou Rozenbergovou
Organizátor: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Popis: -
Viac informácií: http://kniznicapezinok.sk/event/maj-v-kniznici/

30. - 31. 05. 2017

Názov podujatia: Heuréka - konferencia pre mladých ľudí
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen
Popis: Čerpáme z minulosti, žijeme v prítomnosti, pripravujeme si budúcnosť. Medzinárodná konferencia.
Viac informácií: http://www.kskls.sk/domain/b5/files/pozvanky/citylight_maj_2017.pdf

31. 05. 2017

Názov podujatia: Eva Bodnárová: Kým jej narástli krídla
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Beseda z cyklu "Poznávame Trenčanov" s Evou Bodnárovou, rod. Yudinyovou - redaktorkou, spisovateľkou, vydavateľkou, držiteľkou Ceny prof. Martina Kusého za vydavateľskú činnosť v oblasti architektúry spojená s prezentáciou jej novej knihy Kým jej narástli krídla.
Viac informácií:  http://www.vkmr.sk/podujatia/eva-bodnarova-kym-jej-narastli-kridla.html?page_id=6491

31. 05. 2017

Názov podujatia: Erika Jarkovská
Organizátor: Krajská knižnica v Žiline
Popis: Beseda s autorkou.
Viac informácií: http://www.krajskakniznicazilina.sk/downloads/maj17.pdf

31. 05. 2017 (uvedený dátum sa týka ukončenia prijímania prác)

Názov podujatia: Literárna výzva: Príbeh mojej knihy 2017
Organizátor: Knižnica Ružinov
Popis: Knižnica Ružinov pri príležitosti 45. výročia svojho založenia v spolupráci s m.č. Bratislava-Ružinov, Ružinovským Echom a Televíziou Ružinov vyhlasuje literárnu výzvu na tému: P R Í B E H M O J E J K N I H Y. Hľadáme vaše príbehy a vás, autorov príbehov/poviedok, aby ste sa o ne podelili s ostatnými. Jednou z podmienok je, aby sa v poviedke spomínal Ružinov.
Viac informácií: informácie dostupné na Facebooku - https://www.facebook.com/events/1304930979596753/

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára