nedeľa 3. júna 2018

Podujatia v knižniciach počas júna 2018


26. 04 - 30. 06. 2018

Názov podujatia: Novodobá Petržalka, Petržalka 1999-2000
Organizátor: Miestna knižnica Petržalka
Popis: Nový cyklus výstav, prednášok, besied a sprievodných podujatí o Petržalke pod názvom Novodobá Petržalka. Čo priniesla Petržalke zmena z dedinského charakteru obce na najväčšie sídlisko republiky, ako sa menila spoločenská situácia po zmene režimu v roku 1989, akým aktivitám sa venovali ľudia na sídlisku, kam chodili a ďalšie zaujímavé témy, ktorými Petržalka žila v rokoch 1999-2000 si pripomenieme v rámci prvej výstavy projektu.

Projekt pripravujeme v spolupráci s Katedrou etnológie a muzeológie FiF Univerzity Komenského v Bratislave.
Viac informácií: http://www.kniznicapetrzalka.sk/podujatie/novodoba-petrzalka-1999-2000/

04. 06. 2018

Názov podujatia:
Príbeh o piatej - čítanie pre rodiny s malými deťmi

Organizátor: Miestna knižnica Petržalka
Popis:
Projekt Príbeh o piatej je určený rodinám s malými deťmi. Čítanie, spievanie, vyrábanie ale najmä krásny čas strávený spolu s inými deťmi a rodinkami v prostredí petržalskej knižnice. 


Liečebná pedagogička Miriam Halamičková nám príde ukázať, ako sa dá krásne pracovať s knihou Carson Ellis Domov, ktorá hovorí o tom, kde všade vlastne môžeme mať svoje útočisko, miesto, kde nám je dobre, kde môžme bývať. Kniha je skvelá pre rozpoznávanie a vnímanie maličkých detailov. 
Viac informácií: http://www.kniznicapetrzalka.sk/podujatie/pribeh-o-piatej-citanie-pre-rodiny-s-malymi-detmi/

04. 06. 2018

Názov podujatia: Liek pre vĺčika
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis:
Čítanie z knihy od Daniely Olejníkovej so zážitkovým workshopom.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0161821


04. 06. - 07. 06. 2018 

Názov podujatia: Týždeň čítania deťom
Organizátor: Knižnica pre mládež mesta Košice
Popis:
Ide o štvrtý týždeň celoslovenského projektu zameraného na rodinu. Jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa opäť ponesie v znamení hesla: „Poď, budem ti čítať!“ a celý program bude akcentovať myšlienku: „Čítajme deťom 20 minút každý deň!“
Viac informácií: http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/kalendar-podujati


04. 06. - 08. 06. 2018

Názov podujatia:
Celé Slovensko číta deťom  

Organizátor: Staromestská knižnica v Bratislave
Popis:
Štvrtý týždeň čítania deťom v SR:


4. 6. 2018 o 11.00 Západný rad 5 číta ilustrátorka Katarína Slaninková
4. 6. 2018 o 13.30 h Karadžičova 1 číta herečka Elena Podzámska
5. 6. 2018 o 14.00 h Blumentálska 10/a číta herečka Helena Krajčiová
5. 6. 2018 o 14.00 h Karadžičova 1 číta spisovateľka Hana Lasicová
8. 6. 2018 o 8.30 h Záhrebská 8 číta teatrologička Dária Fojtíková

Viac informácií: http://www.starlib.sk/sk/podujatia-v-roku-2018/


04. 06. - 08. 06. 2018

Názov podujatia: Vyšehrad číta deťom
Organizátor: Oravská knižnica Antona Habovštiaka 
Popis:
Medzinárodné podujatie, v ktorom sa bude v krajinách V4 nahlas čítať deťom a informovať o dôležitosti takéhoto čítania.
Viac informácií: http://oravskakniznica.sk/program-na-jun-2018/


05. 06. 2018

Názov podujatia:
V. Krásnohorská: Vo vetre života

Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis:
Beseda s Veronikou Krásnohorskou - výtvarníčkou, baletnou choreografkou, spisovateľkou, držiteľkou I. medzinárodnej ceny UNICEF, žijúcou striedavo v Slovenskej republike a Taliansku, spojená s prezentáciou jej románu Vo vetre života. Vstup voľný!

Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/v.-krasnohorska-vo-vetre-zivota.html?page_id=7575 

05. 06. 2018

Názov podujatia: Aljaška a Antarktída
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Prednáška Jána Macejku v rámci cestovateľského klubu.
Viac informácií: https://cdn1.svkbb.eu/wp-content/uploads/2018/05/plagat_jun_2018.pdf


05. 06. 2018

Názov podujatia:
CHYMEROS (Stopy vedú do temnoty) - Daniel Hevier
Organizátor:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Popis:
Beseda so spisovateľom.
Viac informácií: http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/kalendar-podujati


05. 06. 2018

Názov podujatia: Samaritáni z Markowej
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave (a ďalší)
Popis:
Diskusia pri príležitosti slávnostného otvorenia expozície o záchrane Židov počas holokaustu.
 

Poľským hosťom bude Dr. Anna Stróż, riaditeľka Múzea Poliakov zachraňujúcich Židov v Markowej, a slovenským diskutujúcim bude Dr. Matej Beránek, vedúci vzdelávacieho oddelenia Múzea holokaustu v Seredi. Diskusiu bude moderovať Ivan Kozák. 
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/mesacny-prehlad-podujati/


05. 06. 2018

Názov podujatia: Piešťany čítajú deťom
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis:
Štvrtý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike v rámci projektu Vyšehrad číta deťom.

Čítajúci hostia:

  • Miloš Tamajka, primátor mesta Piešťany
  • Toňa Revajová, spisovateľka
  • Dado Nagy, redaktor a moderátor
  • Andrea Bučková, speváčka a hudobníčka
  • Barbora Krajč Zamišková, herečka, prodekanka Divadelnej fakulty VŠMU
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0161822

05. 06. - 06. 06. 2018

Názov podujatia: Celé Slovensko číta deťom
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen
Popis: Dospelí čítajú deťom svoje obľúbené rozprávky.
Viac informácií: http://www.kskls.sk/domain/b5/files/pozvanky/citylight_jun_2018.jpg


06. 06. 2018

Názov podujatia: 
Burza kníh v centrálnej požičovni

Organizátor: Verejná knižnica Jána Bocatia
Popis: Vážení čitatelia, návštevníci, príďte si doplniť svoje poličky na burzu darovaných a vyradených kníh. Dňa 6. júna 2018 od 14:00 do 18:00 - centrálna požičovňa, Hviezdoslavova č. 5 - Košice.
Viac informácií: http://www.vkjb.sk/podujatia/burza-knih-v-centralnej-pozicovni-1

06. 06. 2018

Názov podujatia: Milan Sládek - Dubčekova jar
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Beseda s významným tvorcom nielen o pripravovanej premiére inscenácie Dubčekova jar v Štátnej opere v Banskej Bystrici.
Viac informácií: https://cdn1.svkbb.eu/wp-content/uploads/2018/05/plagat_jun_2018.pdf


06. 06. 2018

Názov podujatia:
Mlčať z plných pľúc
Organizátor: Turčianska knižnica v Martine
Popis:
Prezentácia najnovšej knihy Mariána Grupača, podujatie sa uskutočňuje v rámci 52. ročníka Slovesnej jari – vstup voľný.
Viac informácií: http://turcianskakniznica.sk/podujatia/


06. 06. 2018

Názov podujatia:
Autorský program Igora Váleka
Organizátor: Turčianska knižnica v Martine
Popis:
Predstavuje sa spisovateľ Igor Válek, podujatie sa uskutočňuje v rámci 52. ročníka Slovesnej jari – vstup voľný.
Viac informácií: http://turcianskakniznica.sk/podujatia/


06. 06. 2018

Názov podujatia:
Memorandum národa slovenského
Organizátor: Turčianska knižnica v Martine
Popis:
Prednáška Dr. Miloša Kovačku k 157. výročiu Memoranda národa slovenského – vstup voľný.
Viac informácií: http://turcianskakniznica.sk/podujatia/


06. 06. 2018

Názov podujatia: Globálne environmentálne problémy v agende summitov OSN 

Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave (a ďalší)
Popis:
Prednáška je zameraná na environmentálne problémy, ktoré sa riešili na summitoch OSN od vzniku Rímskeho klubu v roku 1968, cez  pamätný Summit Zeme v Rio de Janiero v roku 1992, až po ďalšie globálne podujatia pod egidou OSN. Aké boli ciele a výsledky týchto podujatí? Pokúsime sa hľadať odpoveď na tieto otázky s priamym účastníkom tohto procesu. Prednáša: Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., ochranár, Geografický ústav SAV v Bratislave.

Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/mesacny-prehlad-podujati/

07. 06. 2018

Názov podujatia: Autorské čítanie Medziriadkov
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave (a ďalší)
Popis:
Medziriadky sú literárny projekt, ktorý sa skladá z troch častí: literárnej súťaže pre deti a mládež od 10-26 rokov, literárneho pobytu a treťou časťou sú autorské čítania.
 

Zúčastní sa ich vždy jeden etablovaný autor a jeden začínajúci úspešný Medziriadkar. 

Tentokrát sa predstaví prozaik Radoslav Heriban a zo svojich textov prečíta prozaik a dramatik Daniel Majling, zostavovateľ úspešnej Ruzkej klaziky (2017, BRAK). 

Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/autorske-citanie-medziriadkov


07. 06. 2018

Názov podujatia: BABY knižnica
Organizátor:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Popis:
Cyklus zábavných podujatí a tvorivých dielní pre najmenších v pobočke LitPark na Kukučínovej 2, Košice.
Viac informácií: http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/kalendar-podujati


07. 06. 2018

Názov podujatia: Rok hojnosti
Organizátor: Verejná knižnica Jána Bocatia
Popis:
Pätnásť kníh z autorskej dielne spisovateľov Literárnej spoločnosti Pravé orechové bude mať spoločný krst s názvom Rok hojnosti. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 7. júna vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hlavnej ulici 48 v Košiciach so začiatkom o 17. hodine. Akcie sa zúčastnia autori Slavomír Szabó, Zuzana Kratyinová a Silvia Bolčová...
Viac informácií: http://www.vkjb.sk/podujatia/rok-hojnosti


08. 06. 2018

Názov podujatia:
Projekt Green Life – ochrana dažďových pralesov

Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis:
Prednáška (nielen) pre študentov zameraná na ochranu dažďového pralesa a ohrozených druhov zvierat v Indonézii, spojená s informáciami o možnosti zapojenia sa do ochrany týchto nádherných oblastí.

Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/projekt-green-life-ochrana-dazdovych-pralesov.html?page_id=7607

08. 06. 2018

Názov podujatia: Jozef Medard Slovík - Stretnutia naslepo
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis:
Zbierka krátkych príbehov zo života inšpirovaných najmä rodnou Oravou, ale aj dobrodružnými zážitkami a postrehmi z ciest po Slovensku i cudzine. 


Hrdinovia sa v marhuľových sadoch, upršanom Londýne, ukrajinskom trolejbuse či pri škótskych jazerách presvedčia, že náhody predsa len existujú. Alebo azda prídu na to, že tento svet už lepší nebude. 


Účinkujú: autor Jozef Medard Slovík, Miloš Železňák – gitara, moderuje Juraj Šebesta.

Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/jozef-medard-slovik:-stretnutia-naslepo


08. 06. 2018

Názov podujatia: Kúzelná Ema
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis:
Čítame a tvoríme z knihy slovenského spisovateľa Jána Uličianskeho. Účinkuje Barbora Krajč Zamišková.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0161825


08. 06. 2018

Názov podujatia: Hrebendovanie
Organizátor: Oravská knižnica Antona Habovštiaka 
Popis:
Stretnutie so spisovateľom Jánom Cígerom pri príležitosti jeho putovania po stopách Mateja Hrebendu.
Viac informácií: http://oravskakniznica.sk/program-na-jun-2018/


08. 06. 2018

Názov podujatia:
Literárna Nitra – Detektívny žáner
Organizátor: Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Popis:
Tradičné stretnutie so spisovateľmi na Pešej zóne

pred kníhkupectvom Zlatá kniha.
Viac informácií: http://www.krajskakniznicanitra.sk/index.php/sk/podujatia/nasledujuci-mesiac

11. 06. 2018

Názov podujatia:
Slávnostné otvorenie letnej čitárne

Organizátor: Staromestská knižnica v Bratislave
Popis:
Slávnostné otvorenie letnej čitárne pod záštitou starostu m. č. Bratislava-Staré Mesto. S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja. V kultúrnom programe vystúpi Eva Golovková.

Viac informácií: http://www.starlib.sk/sk/podujatia-v-roku-2018/

11. 06. 2018

Názov podujatia:
Literárne večery U červeného raka: Exil a domov

Organizátor: Slovenské centrum PEN
Popis:
Účinkujú: Ciler Ilhan (Turecko), Helmuth Niederle (Rakúsko). Moderuje Milan Richter. Organizuje Slovenské centrum PEN.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/literarne-vecery-u-cerveneho-raka:-exil-a-domov


12. 06. 2018

Názov podujatia:
Bratislavské viechy a kaviarne

Organizátor: Staromestská knižnica v Bratislave
Popis:
Letná čitáreň v Medickej záhrade. Rozprávanie o Bratislave s Petrom Salnerom.

Viac informácií: http://www.starlib.sk/sk/podujatia-v-roku-2018/

12. 06. 2018

Názov podujatia:
Júnové verše na/d uši

Organizátor: Pars Artem
Popis:
Účinkujú: Zuzana Kuglerová – básne, Gudrun Flower – básne, Katarína Feldeková – šansónový spev. Organizuje Pars Artem.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/junove-verse-nad-usi


13. 06. 2018

Názov podujatia:
Prednáška Doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc. – Zrod Československa očami Slovákov

Organizátor: Miestna knižnica Petržalka
Popis:
Prenáška Zrod Československa očami Slovákov Doc. PhDr. Ivana Mrvu, CSc. je sprievodným programom k výstave  Československá štátnosť 1918, ktorú môžete navštíviť od 23. mája 2018 na pobočke Prokofievova 5. Výstavou si pripomíname tohtoročné sté jubileum vzniku Československej republiky a osobností, ktoré sa o o jej vznik a uznanie v zahraničí zaslúžili najviac. Riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej Ivan Mrva nám podrobnejšie priblíži významné slovenské osobnosti, ktoré stáli pri dejinných udalostiach, ktoré dali základ moderným dejinám Československa a Slovenska.
Viac informácií: http://www.kniznicapetrzalka.sk/podujatie/prednaska-zrod-ceskoslovenska-ocami-slovakov/


13. 06. 2018

Názov podujatia:
Ján Čomaj: Knieža Matúš

Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (a ďalší)
Popis:
Autorská beseda z cyklu "Poznávame Trenčanov" spojená s prezentáciou knihy Jána Čomaja o živote a diele profesora Matúša Kučeru - významného slovenského historika, diplomata a spisovateľa, ktorý na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia študoval na gymnáziu v Trenčíne. Moderuje: Margita Ivaničková. Vstup voľný!

Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/jan-comaj-knieza-matus.html?page_id=7576

13. 06. 2018

Názov podujatia:
Čítanie nás baví

Organizátor: Staromestská knižnica v Bratislave
Popis:
Letná čitáreň v Medickej záhrade. Tibor Hujdič číta knihu Juraja Raýmana Emil z hôr.

Viac informácií: http://www.starlib.sk/sk/podujatia-v-roku-2018/

14. 06. 2018

Názov podujatia:
Čítačka: Terézia Šimová - Smiešna osobná dráma
Organizátor: Karloveská knižnica
Popis:
Čítačka mladej autorky - blogerky s literárnym debutom Smiešna osobná dráma. Tešíme sa na vás v Karloveskej knižnici.
Viac informácií: Informácie dostupné na Facebooku


14. 06. 2018

Názov podujatia:
Povedz mi, čo čítaš... Branko Radivojevič

Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis:
Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si... tentokrát BRANKO RADIVOJEVIČ. 


Talkšou herečky Zuzany Mišákovej v knižnici nielen o literatúre. Aktuálny hosť: slovenský hokejista so srbskými koreňmi, kapitán Dukly Trenčín BRANKO RADIVOJEVIČ.
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/povedz-mi-co-citas...-branko-radivojevic.html?page_id=7577

14. 06. 2018

Názov podujatia:
Literárny kvíz s Dadom Nagyom

Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis:
Vaše vedomosti o knihách si môžete otestovať priamo s promotérom dobrej literatúry Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov! Hudobný hosť: Creedence Revival Band unplugged. Kapela vás prenesie späť do atmosféry 60´s a 70´s. 
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/1-literarny-kviz-s-dadom-nagyom


15. 06. 2018

Názov podujatia:
Minerálne látky a ich úloha v organizme
Organizátor:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Popis:
Podujatie pre deti v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied Košice.
Viac informácií: http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/kalendar-podujati


16. 06. 2018

Názov podujatia:
Adela Režná - ilustrátorský workshop v Karloveskej knižnici
Organizátor: Karloveská knižnica
Popis:
Tešíme sa na ďalší zo série výtvarných workshopov výbornými slovenskými ilustrátormi v našej knižnici. V spolupráci s ASIL - Slovak Illustrators Association vám prinášame dielňu s Adelou Režnou. Venuje sa aktívne ilustrovaniu detských kníh, voľnej grafike, digitálnym technikám a robí veľa pre detský knižný trh. Vstupné je zadarmo, tešíme sa na vás!
Viac informácií: Informácie dostupné na Facebooku.


18. 06. 2018

Názov podujatia:
O prevozníkovi Jozefovi

Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (a ďalší)
Popis:
Uvedenie novej trenčianskej legendy a knižky (nielen) pre deti za účasti autorov Vlada Kulíška (text) a Jozefa Vydrnáka (ilustrácie). Moderuje: Eva Mišovičová. 


Súčasťou podujatia bude tlačová beseda k pripravovanému multižánrovému nočnému open-air podujatiu v uliciach Trenčína. 
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/o-prevoznikovi-jozefovi.html?page_id=7590

19. 06. 2018

Názov podujatia:
Čo nového Feldekovci?

Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis:
Oľga Feldeková nedávno vydala dve knihy: Minútové romány, Veverica. Ľubomír Feldek zase Veľkú knihu európskych rozprávok, tiež prebásnil G. Apollinaira Le bestiaire - Bestiář - Zvieratník. Rodina Feldeková bude hosťom Dada Nagya a porozprávajú sa o všetkých jej umeleckých počinoch za posledné obdobie. Hudobný hosť: Katka Feldeková a Kafe Band.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/co-noveho-feldekovci


20. 06. 2018

Názov podujatia:
Irena Brežná: Postrehy emigrantky

Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave (a ďalší)
Popis: Autorské čítanie švajčiarsko-slovenskej spisovateľky z novej knihy Postrehy emigrantky, ktorá prináša výber esejí, próz a reportáží z rokov 1981 až 2017. Knihu predstaví zostavovateľka a prekladateľka Jana Cviková.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/irena-brezna:-postrehy-emigrantky

21. 06. 2018

Názov podujatia:
Psychická traumatizácia v detstve...

Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne (a ďalší)
Popis:
Pravidelná diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia, tento raz na tému "Psychická traumatizácia v detstve a možné dôsledky v dospelosti". Diskutuje: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.

Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/psychicka-traumatizacia-v-detstve....html?page_id=7591

21. 06. 2018

Názov podujatia: BABY knižnica
Organizátor:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Popis:
Cyklus zábavných podujatí a tvorivých dielní pre najmenších v pobočke LitPark na Kukučínovej 2, Košice.
Viac informácií: http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/kalendar-podujati


21. 06. 2018

Názov podujatia: Fórum Há
Organizátor:
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Popis:
1. verejné komentované čítanie členov klubu Fóra humoristov. Komentuje Eva Jarábková, hudba Peter Bonzo Radványi. Vystúpia: Janka Blašková, Benjamín Škreko, Peter Roháč.
Viac informácií: http://www.kniznicatrnava.sk/sk/kalendar-podujati/forum-ha/


22. 06. 2018

Názov podujatia:
Literárny kvíz s Dadom Nagyom

Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis:
Literárny kvíz s Dadom Nagyom, špeciál z kníh o Bratislave a jej histórii. Vaše vedomosti o knihách si môžete otestovať priamo s promotérom dobrej literatúry Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov!
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/5-literarny-kviz-s-dadom-nagyom


25. 06. 2018

Názov podujatia: Polovojenské organizácie a organizovaný zločin

Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave (a ďalší)
Popis:
Súčasný paramilitarizmus v stredovýchodnej Európe
už niekoľko rokov prechádza dynamickým  vývojom. Málo skúmaným prvkom je kriminálne pozadie takýchto organizácií a potenciálne väzby na organizovaný zločin. Prednáška predstaví základné prvky problematiky. Prednáša: Matej Kandrík, STRATPOL - Strategic Policy

Institute.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/mesacny-prehlad-podujati/

25. 06. 2018

Názov podujatia:
Literárne večery U červeného raka

Organizátor: Slovenské centrum PEN
Popis: Román Stred od Márie Bátorovej a rakúski vydavatelia.
Účinkujú: Leopold Hnidek (Rakúsko), Erwin Matl (Rakúsko), Mária Bátorová. Moderuje Milan Richter. Organizuje Slovenské centrum PEN.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/2-literarne-vecery-u-cerveneho-raka

26. 06. 2018

Názov podujatia:
Bratislavské viechy, kaviarne a pivárne

Organizátor: Staromestská knižnica v Bratislave
Popis:
Letná čitáreň v Medickej záhrade. Rozprávanie o Bratislave s Jurajom Hradským a Jurajom Šebom.

Viac informácií: http://www.starlib.sk/sk/podujatia-v-roku-2018/

26. 06. 2018

Názov podujatia:
Daniela Ferková: Láska a iné Pobláznenia

Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis:
Svoju prvú knihu Tanec pre Luciu Frey vydala ako 16-ročná. Dnes má 19, študuje v Nemecku a vydali jej ďalší román pre tínedžerov a mladých čitateľov. Zaoberá sa témami ako láska, rodina, pravidlá či predsudky. Kniha veľmi priama a realistická, plná skutočných príbehov, emócií a pouličného umenia. Vhodné pre tínedžerov.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/daniela-ferkova:-laska-a-ine-poblaznenia


26. 06. 2018

Názov podujatia:
Bratislavské cintoríny 

Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis:
O histórii pohrebných obradov a miest posledného odpočinku na území Bratislavy porozprávajú historici, znalci Bratislavy a autori mnohých publikácií o nej: 


Viera Obuchová (Ondrejský cintorín, Príbehy z dejín Bratislavy,Cintorín pri Kozej bráne, Príbeh galérie Nedbalka... )
Štefan Holčík ( Bratislava pred sto rokmi a dnes, Cintorín pri Kozej bráne, Prezidentský palác, Bratislavský hrad...)
Moderuje Dado Nagy, na gitaru hrá Martin Nováček.
 

Pri príležitosti významných výročí Slovenskej republiky a mesta Bratislavy zalistujeme v knihách venovaných ich histórii a vývoju.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/bratislavske-cintoriny


27. 06. 2018

Názov podujatia:
PARALELY - Starojaponská lyrika

Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave (a ďalší)
Popis:
Účinkujú: prekladateľka a poetka Mila Haugová, vydavateľka Nora Nosterská a ďalší. Hlavným partnerom projektu Litera-túrou k zážitkom je Fond na podporu umenia. Organizuje Mestská knižnica v Bratislave a Asociácia CORPUS.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/paralely---starojaponska-lyrika


28. 06. 2018

Názov podujatia: BABY knižnica
Organizátor:
Knižnica pre mládež mesta Košice
Popis:
Cyklus zábavných podujatí a tvorivých dielní pre najmenších v pobočke LitPark na Kukučínovej 2, Košice.
Viac informácií: http://www.k.kosicekmk.sk/index.php/kalendar-podujati


28. 06. 2018

Názov podujatia:
Petronela Križanová: Príbeh zabudnutého kníhkupectva. Anton Löwe

Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis:
Prezentácia novej odbornej monografie venovanej knižnej kultúre a histórii vydavateľskej a kníhkupeckej praxe, na príklade kníhkupectva, vydavateľstva a tlačiarne bratislavského mešťana Antona Löweho (* 1744 – † po 1814), ktorý úspešne pôsobil na uhorskom knižnom trhu v období osvietenstva. Po dlhoročnom výskume problematiky dejín knižného obchodu s presahom do kultúrnych dejín Slovenska i dejín komunikácie autorka analyzuje obchodné stratégie vydavateľstva a kníhkupectva, jeho zapojenie do európskych sietí knižného obchodu, pričom sa dotýka i problematiky predaja a distribúcie zakázanej literatúry.

Účinkujú: autorka Petronela Križanová, za vydavateľstvo Detail historička umenia Henrieta Gábrišová, moderátor Dado Nagy. Hudobní hostia: Vlado Križan – gitara, Pavol Matej – husle, Henrich Novák – dobro, Adam Gábriš - gitara.

Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/petronela-krizanova:-pribeh-zabudnuteho-knihkupectva.-anton-lowe


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára