utorok 9. mája 2017

Zoznámenie sa s vydavateľstvom BUVIK


Plnenie mojich blogerských snov pokračuje. Podarilo sa mi nadviazať ďalšiu spoluprácu, tentoraz s vydavateľstvom BUVIK. V tomto úvodnom článku vám ho bližšie predstavím. Ďalšie články už budú venované konkrétnym titulom. 

Symbolom vydavateľstva BUVIK je malý panáčik v modrej kombinéze a s modrým cylindrom.  

Logo. Zdroj: www.mamatata.sk

BUVIK sa od väčšiny vydavateľstiev líši napríklad tým, že: 1) orientuje sa na vydávanie prevažne časom overených titulov (napríklad O Guľkovi Bombuľkovi, Opice z našej policeOsmijankove rozprávky...) a 2) uprednostňuje kvalitu pred kvantitou - jeho knižná ponuka nie je vzhľadom na dobu existencie veľká, je však naozaj kvalitná. 

BUVIK nie je na slovenskom knižnom trhu nováčikom, práve naopak. Toto vydavateľstvo vzniklo 1. septembra 1991. Jeho zakladateľmi boli Daniel Hevier, Svetozár Mydlo a Mária Števková. Mária Števková opisuje jeho začiatky nasledovne: "Do spoločenstva vydavateľov sme vstupovali s altruistickými ambíciami, vziať pod svoje ochranné krídla najmenšie deti a vydávať pre ne krásne, ale zároveň cenovo dostupné knihy. V tomto duchu sme začali  sprístupňovať zlatý fond literatúry, zahŕňať deti poéziou  Ľudmily Podjavorinskej, Márie Rázusovej-Martákovej, Milana Rúfusa, Tomáša Janovica, preferovali sme  autorskú rozprávku v dielach Kristy Bendovej, Daniela Heviera, Jána Uličianskeho, Karla Čapka, Nataše Tanskej, ale vydali sme aj zopár „rodinných kníh“ s adresným výberom ľudovej slovesnosti (Poslali ma naši k vašim, Spievanky a hádanky, Zlatá hrkálka, Ženilo sa motovidlo a iné)." 

Pri hľadaní relevantných informačných zdrojov som našla veľmi zaujímavé informácie na webovom sídle BUVIK. Niektoré z nich zacitujem: 

"BUVIK vydáva poéziu pre deti na rozvíjanie bohatstva materinskej reči a fantázie, hádanky, klasické i autorské rozprávky, príbehy a rozprávky zo života detí, rozprávky o zvieratkách, bájky, povesti a báje, životopisy slávnych osobností. Zameriava sa na vydávanie umelecky hodnotných diel pôvodnej a prekladovej literatúry, vydáva diela klasických i súčasných spisovateľov. Knihy zo zlatého fondu detskej literatúry ilustrujú vynikajúci ilustrátori pre deti."

"V roku 1994 pripravil jedinečný projekt pre deti s poruchami sluchu, obrázkovú čítanku Päť prštekov na ruke. Slovenská televízia podľa nej nakrútila 100-minútovú videokazetu. Vydavateľstvo Buvik v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou vydalo plagát s medzinárodnou prstovou abecedou na vzájomnú komunikáciu zdravých a nepočujúcich detí."

"V roku 2002 inicioval založenie neziskovej organizácie OSMIJANKO, celoslovenského čitateľského klubu. Jeho ambíciou je prebúdzať v deťoch pekný vzťah ku knihe od malička a v literárnej súťaži – Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty – učiť deti obohacovať svoje detstvo o zážitky z kníh, intenzívne prežívať prvé čitateľské dobrodružstvá a povýšiť knihu na celoživotného priateľa."

"Knihy z produkcie vydavateľstva získavajú vysoké ocenenia v medzinárodných i domácich súťažiach. Zápis na čestnú listinu IBBY získali Svetozár Mydlo, Oľga Bajusová a Dušan Kállay, Ján Uličiansky. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska získali vysoké ocenenie Oľga Bajusová, Ľuba Končeková-Veselá, Miroslav Cipár, Svetozár Mydlo, Daniel Hevier, Ján Uličiansky, Miroslav Válek, Ľuboslav Paľo, Peter Čisárik, Maja a Stano Dusíkovci, Peter Čisárik, Albín Brunovský, Božena Plocháňová, Vladimír Král, Peter Uchnár. Zlaté jablko BIB 2001 a Plaketu BIB 2009 získala Jana Kiselová – Siteková."

Z doteraz uvedených informácií si čitateľ môže vytvoriť dobrú predstavu o pozadí vzniku, cieľoch, zameraní, aktivitách a úspechoch vydavateľstva BUVIK, preto sa posunieme ďalej. 

V rámci podrobného zoznamovania sa s vydavateľstvom BUVIK som si pozorne prezrela jeho webové sídlo

Hlavná stránka. Zdroj: www.buvik.sk

Sídlo je veľmi jednoduché, zamerané na knižnú produkciu vydavateľstva. Niektorí čitatelia by možno čakali rozsiahlejší obsah, mne sa zdá byť síce skromný, ale dostačujúci. V rámci webového sídla môžeme realizovať aj nákup kníh.

Návštevník si môže pozrieť kompletnú ponuku alebo prezerať tituly podľa vekových kategórií detských čitateľov, konkrétne: NajmenšímOd 3 rokovPredškolákom a prvákomOd 7 rokovOd 9 rokovOd 12 rokov

Knižná ponuka vydavateľstva BUVIK. Zdroj: www.buvik.sk

Po kliknutí na konkrétny titul máme k dispozícii stručné údaje o danom titule: 

Zdroj: www.buvik.sk

Zdroj: www.buvik.sk

Novinky vydavateľstva BUVIK, či už knižné novinky alebo rôzne aktivity, môžeme sledovať aj na facebookovom konte - BUVIK. Veľmi sa mi páči jeho titulná fotka: 

Titulná fotka BUVIK na Facebooku. Zdroj: https://www.facebook.com/VydavatelstvoBuvik/?fref=tsZhrnutie:

Vydavateľstvo BUVIK už roky prináša na slovenský knižný trh kvalitné knižné tituly. Okrem vydávania kníh sa aktívne venuje aj ich propagácii a tiež iným aktivitám, ktoré majú pozitívny vplyv na rozvoj čitateľskej gramotnosti detských čitateľov

Webové sídlo napriek svojej jednoduchosti spĺňa základný účel - prezentovanie a možnosť nákupu kníh z produkcie tohto vydavateľstva. 

Vzhľadom na skutočnosť, že BUVIK vydáva čitateľsky známe tituly, predpokladám, že mnohé mnou recenzované knihy pre vás, milovníkov kníh, nebudú neznáme. Napriek tomu si myslím, že vždy sa nájde niekto, kto dané knihy nepozná (napríklad mladšia generácia čitateľov) a ak aj nie, kvalitné knihy si zaslúžia propagáciu aj napriek tomu, že nie sú novinkami na knižnom trhu. 

V nasledujúcich článkoch vám už budem predstavovať konkrétne tituly. Máte vo svojich knižniciach niektorú z kníh vydavateľstva BUVIK? Ak áno, ktorú? Napíšte mi komentár pod článok. 

Použité zdroje: 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára