štvrtok 6. apríla 2017

Podujatia v knižniciach počas apríla 2017


04. 04. 2017

Názov podujatia: Anton Hykisch
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen
Popis: Beseda so známym slovenským spisovateľom Antonom Hykischom spojená s predajom kníh.
Viac informácií: http://www.kskls.sk/domain/b5/files/pozvanky/citylight_april_2017.pdf

04. 04. 2017

Názov podujatia: VLK v knižnici
Organizátor: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Popis: Beseda s náčelníkom Lesoochranárskeho združenia VLK Jurajom Lukáčom (o jeho aktivitách, o divočine v Čergove, o tom, prečo je najlepšie nerobiť NIČ, o tajnej reči stromov...).
Viac informácií: http://kniznicapezinok.sk/event/april-v-kniznici/

05. 04. 2017

Názov podujatia: Marián Pauer: Čas strapatého slnka
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Beseda z cyklu Poznávame Trenčanov s teoretikom a historikom fotografie, publicistom, autorom literatúry faktu Mariánom Pauerom spojená s prezentáciou jeho novej knihy Čas strapatého slnka (výber z reportáží, rozhovorov a esejí z autorových mediálnych rokov).
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/marian-pauer-cas-strapateho-slnka.html?page_id=6307

06. 04. 2017

Názov podujatia: Katarína Nádaská v knižnici
Organizátor: Mestská knižnica Ružomberok
Popis: Mestská knižnica Ružomberok srdečne pozýva na stretnutie s etnologičkou a religionistkou Katarínou Nádaskou - Slovenský rok v ľudových tradíciách.
Viac informácií: http://www.kniznicark.sk/sk/katarina-nadaska-v-kniznici

10. 04. 2017

Názov podujatia: Prečo by som mala čítať?
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis: Slávnostný festivalový program pre deti za účasti autorov a hostí festivalu.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0143425

10. - 12. 04. 2017

Názov podujatia: Festival Dni detskej knihy 2017
Organizátor: Mestská knižnica mesta Piešťany
Popis: Každoročne sa v jarných mesiacoch na Slovensku, vždy v inom meste, organizuje celoslovenský festival DNI DETSKEJ KNIHY. V tomto roku sa v dňoch 10. - 12. apríla 2017 bude konať už 34. ročník tohto projektu a jeho hlavným organizátorom je tentokrát Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY...
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0143385

10. 04. 2017

Názov podujatia: Literatúra v Radnici
Organizátor: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Popis: S primátorom Pezinka Oliverom Solgom sa budeme zhovárať nielen o knihe Ján Kupecký: život a dielo.
Viac informácií: http://kniznicapezinok.sk/event/april-v-kniznici/

10. 04. 2017

Názov podujatia: Ďuro, pozdrav Ďura
Organizátor: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Popis: Beseda s vydavateľstvom Regent, Veronikou Šikulovou, ilustrátorom knižky a akademickým maliarom Ďurom Martiškom.
Viac informácií: http://kniznicapezinok.sk/event/april-v-kniznici/

11. 04. 2017

Názov podujatia: Knižnice deťom
Organizátor: Metská knižnica mesta Piešťany
Popis: Celoslovenský seminár pre knihovníkov, pedagógov a vychovávateľov.
Viac informácií: http://www.kniznica.sk/detaily-zaznamu/?tx_kioscosmotron_pi1%5Bdetail%5D=pim_un_auth*0143361

11. 04. 2017

Názov podujatia: M. R. Štefánik v Rusku a prvá svetová vojna
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Prednáška historika a exministra obrany SR PhDr. Pavla Kanisa, CSc. vychádzajúca z autorovho dlhoročného výskumu o pôsobení československých légií na Sibíri počas prvej svetovej vojny.
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/m.-r.-stefanik-v-rusku-a-1.-svetova-vojna.html?page_id=6442

12. 04. 2017

Názov podujatia: Prešporské večery
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Cyklus prednášok o histórii Bratislavy. Avari v Bratislavskom regióne. Prednáša a diskutuje Daniel Antoni.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/mesacny-prehlad-podujati/

18. 04. 2017

Názov podujatia: Arteterapeutický čitateľský program
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: Literatúra nám ponúka iný pohľad na svet, učí nás preciťovať, vnímať, správať sa, porozumieť svetu, ľuďom a sebe. Podnetom pre našu prácu bude slovo, text, úryvok z prózy, poézie a následné výtvarné spracovanie...
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/arteterapeuticky-citatelsky-program

18. 04. 2017

Názov podujatia: Krst knihy
Organizátor: Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
Popis: Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove Vás srdečne pozýva na krst a prezentáciu najnovšej knihy scenáristky Biby Bohinskej Tajné životy.
Viac informácií: http://www.gutgesel.sk/images/stories/podujatia/Biba_Bohinska.jpg

19. 04. 2017

Názov podujatia: Odkaz slunečnice
Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Popis: Stretnutie s lekárom a liečiteľom MUDr. Mikulášom Štefanom.
Viac informácií: http://www.kniznicatrnava.sk/sk/kalendar-podujati/odkaz-slunecnice/

19. 04. 2017

Názov podujatia: Les ukrytý v knihe 2017
Organizátor: Tekovská knižnica v Leviciach
Popis: Stretnutie s lesným pedagógom Ing. Petrom Grófom; Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach.
Viac informácií: http://www.kniznicalevice.sk/o-nas/podujatia

19. 04. 2017

Názov podujatia: Liečebné hladovanie
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen
Popis: Prednáška RNDr. Jozefa Valucha, CSc. o nemedikamentóznej vedeckej metóde liečenia.
Viac informácií: http://www.kskls.sk/domain/b5/files/pozvanky/citylight_april_2017.pdf

19. 04. 2017

Názov podujatia: Margita Ivaničková: S tromi psami za pätami
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Beseda so spisovateľkou, publicistkou, prekladateľkou Margitou Ivaničkovou, spojená s prezentáciou jej novej knižky S tromi psami za pätami, ktorá zachytáva príbeh zo súčasnej rodiny a "vpád" domácich zvierat do každodenného života detí.
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/margita-ivanickova-s-tromi-psami-za-patami.html?page_id=6413

19. 04. 2017

Názov podujatia: MUDr. Karol Mika
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Stretnutie s jubilantom v rámci cyklu Osobnosti.
Viac informácií: http://www.svkbb.eu/images/stories/2017/plagat_april_2017.pdf

20. - 26. 04. 2017

Názov podujatia: Bratislavská burza kníh
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: 11. ročník charitatívnej akcie v spolupráci s bratislavskými knižnicami.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/2-bratislavska-burza-knih

20. 04. 2017

Názov podujatia: HO ČI MIN
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: HO ČI MIN - za života komunistický generál, po smrti vietnamské božstvo. Prednáška z cyklu Náboženstvá pod drobnohľadom priblíži, ako sa vietnamský komunistický vodca dostal do národného panteónu. Dnes nie je iba významným politicko-kultúrnym lídrom z minulosti, ale v súlade s vietnamskou spirituálnou tradíciou sa pre bežné obyvateľstvo stáva objektom náboženského uctievania.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/mesacny-prehlad-podujati/

20. 04. 2017

Názov podujatia: Pachute politiky mínus
Organizátor: Krajská knižnica Ľ. Štúra Zvolen
Popis: Prezentácia novej knihy známeho Zvolenčana, bývalého pedagóga Jozefa Bilyho.
Viac informácií: http://www.kskls.sk/domain/b5/files/pozvanky/citylight_april_2017.pdf

20. 04. 2017

Názov podujatia: Ako si zlepšiť kvalitu života napriek psychickým zmenám počas starnutia
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Pravidelná diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia, tentoraz na témy: Peripetie starnutia; Alzheimer a iné demencie - ako ich zvládať a ako ich liečiť.
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/ako-si-zlepsit-kvalitu-zivota-pocas-starnutia.html?page_id=6443

21. 04. 2017

Názov podujatia: Katalogizačné pravidlá RDA I
Organizátor: Slovenská národná knižnica v Martine & Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Katalogizácia monografií a špeciálnych dokumentov s interpretáciou pravidiel RDA.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/mesacny-prehlad-podujati/

21. 04. 2017

Názov podujatia: Prečo sú niektoré živočíchy ohrozené?
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: Prednáška zoológa Juraja Čačaného o ohrozených druhoch živočíchov na Slovensku a o tom, prečo a ako prírodu chrániť ... nielen na Deň Zeme.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/preco-su-niektore-zivocichy-ohrozene

22. 04. 2017

Názov podujatia: Bratislava - mesto, ktoré číta
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracoviskách: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5; Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16; Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 1-3; Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/2-bratislava-%E2%80%93-mesto,-ktore-cita

22. 04. 2017

Názov podujatia: Ukážky výcviku vodiacich psov
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: Čo všetko sa musia naučiť psíky, aby mohli byť spoľahlivými pomocníkmi nevidiacim ľuďom?
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/2-ukazky-vycviku-vodiacich-psov

23. 04. 2017

Názov podujatia: Bratislava - mesto, ktoré číta
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: Deň otvorených dverí v Mestskej knižnici na pracoviskách: Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5; Oddelenie odbornej literatúry, Klariská 16.
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/3-bratislava-%E2%80%93-mesto,-ktore-cita

24. 04. 2017

Názov podujatia: Cestovateľská beseda - Island s Petrom Chrenkom
Organizátor: Miestna knižnica Petržalka
Popis: V rámci projektu pravidelných cestovateľských besied vás pozývame na prednášku Petra Chrenku o Islande. Krajina ohňa a ľadu láka cestovateľov z celého sveta. Je to jedna z posledných krajín na svete, ktorá bola vôbec osídlená človekom. Na ostrove, ktorého rozloha je dvakrát väčšia ako Slovensko, nájdeme naozaj rozmanité zákutia. Ľadovce aj kopce obrastené machom. Masívne pohoria bez stromov aj malebné prístavné mestečká, či aktívne sopky aj horúce gejzíry. To všetko je Island.
Viac informácií: http://www.kniznicapetrzalka.sk/podujatie/cestovatelska-beseda-nepal-prof-svetozarom-krnom/

24. 04. 2017

Názov podujatia: Južná Kórea - krajina nečakaných zážitkov a stretnutí
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Prezentácia fotografií a zážitkov banskobystrických architektov Jozefa Frtúsa a Dušana Čupku.
Viac informácií: http://www.svkbb.eu/images/stories/2017/plagat_april_2017.pdf

25. 04. 2017

Názov podujatia: Šport v starej Bratislave
Organizátor: Univerzitná knižnica v Bratislave
Popis: Podujatie zo série prednášok OZ Bratislavské rožky a jeho hostí. Prechádzky starým Prešporkom - Seta a régi Pozsonyban - Spaziergang durch den alten Pressburg.
Viac informácií: https://www.ulib.sk/sk/podujatia/mesacny-prehlad-podujati/

26. 04. 2017

Názov podujatia: Živel menom Viola
Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Popis: Stretnutie študentov s mladou autorkou sci-fi románu Alžbetou Horeckou.
Viac informácií: http://www.kniznicatrnava.sk/sk/kalendar-podujati/zivel-menom-viola/

26. 04. 2017

Názov podujatia: Deň humoru
Organizátor: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Popis: Beseda so spisovateľmi - humoristami - Milanom Lechanom a Michalom Horeckým. V rámci literárneho klubu Fórum humoristov s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Viac informácií: http://www.kniznicatrnava.sk/sk/kalendar-podujati/den-humoru/

27. 04. 2017

Názov podujatia: Ako knihy menia náš život
Organizátor: Mestská knižnica v Bratislave
Popis: Ako knihy menia náš život (k 160. výročiu narodenia Terézie Vansovej). 1. časť trojdielneho cyklu besied organizovaných Miestnym odborom Živena Bratislava...
Viac informácií: http://www.mestskakniznica.sk/sk/ako-knihy-menia-nas-zivot

27. 04. 2017

Názov podujatia: Janko Kráľ - nežný rebel
Organizátor: Knižnica Ružinov
Popis: S hosťujúcou recitátorkou PhDr. Zuzanou Ocharovichovou si pripomenieme 195. výročie narodenia jedného z najznámejších slovenských básnikov - Janka Kráľa. Prečo nežný rebel? O čom bola jeho poézia? Dozviete sa na podujatí.
Viac informácií: http://kniznica-ruzinov.sk/sk/janko-kral-nezny-rebel

27. 04. 2017

Názov podujatia: Peter Valo: Čierny humor v bielom plášti
Organizátor: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Popis: Beseda s prozaikom, scenáristom a autorom literatúry faktu Petrom Valom, spojená s prezentáciou jeho dvoch úspešných kníh plných nevšedných a vtipných príbehov z nemocničného prostredia s názvom Čierny humor v bielom plášti.
Viac informácií: http://www.vkmr.sk/podujatia/peter-valo-cierny-humor-v-bielom-plasti.html?page_id=6378

27. 04. 2017

Názov podujatia: Terézia Vansová
Organizátor: Malokarpatská knižnica v Pezinku
Popis: Prednáška PhDr. Agáty Petrakovičovej Šikulovej pri príležitosti 160. výročia narodenia spisovateľky, etnografky, novinárky, zakladajúcej členky spolku Živena Terézie Vansovej.
Viac informácií: http://kniznicapezinok.sk/event/april-v-kniznici/

28. 04. 2017

Názov podujatia: Slovenčina moja rodná - múzy poézie a prózy
Organizátor: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Popis: Stretnutie slovensky píšucich autoriek žijúcich v zahraničí.
Viac informácií: http://www.svkbb.eu/images/stories/2017/plagat_april_2017.pdf

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára