piatok 2. júna 2017

Prvé slová: 500 + 500 slov (recenzia)


Danielkova knižnica sa pomaly rozrastá o nové knižné prírastky. Mnohé ešte čakajú na predstavenie na blogu. Nakupujem pre Danielka hlavne rozprávky a príbehy, ale v budúcnosti chcem vo väčšej miere rozširovať Danielkovu knižnicu o náučnú literatúru pre deti (encyklopédie, slovníky pre deti, rôzne pracovné zošity...). Jednou z prvých kníh spadajúcich do kategórie náučná literatúra pre deti je kniha Prvé slová: 500 + 500 slov, ktorú mi v rámci našej spolupráce na recenziu poskytlo vydavateľstvo BUVIK.

Recenzovaná kniha


Prvé dojmy a zistenia

Kniha je podľa informácií dostupných na webovom sídle vydavateľstva BUVIK určená pre deti od 3 rokov.  

Knihu je možné charakterizovať ako obrazový slovník, obsahujúci v každodennom živote bežne používané anglické slovíčka a ich slovenský ekvivalent.  

Význam jednotlivých anglických slov je znázornený prostredníctvom ilustrácií Gaynora Berryho. Ilustrácie sú jednoduché a dieťaťu umožňujú rýchlejšie a zábavnejšie učenie sa nových slovíčok.


Stručný obsah

Kniha obsahuje anglické slovíčka, ktoré sa bežne používajú v rámci každodennej konverzácie. Sú rozdelené do tematických kapitol: Moje telo, Šatstvo, Členovia rodiny, Potraviny, Každodenné veci, Ďalšie každodenné veci, Vidiek, Slová vyjadrujúce činnosť, Zvieratá, Ľudia (povolania), Doprava, Tvary a farby, Čísla, Počasie, Dni v týždni, Mesiace, Slová opačného významu

Vzhľadom na rozsah, formát knihy a množstvo ilustrácií asi nebolo rozhodovanie o zaradení slov do knihy jednoduché. Výber anglických slov považujem za vydarený, výhrady mám iba k trom slovám, ktoré podľa môjho názoru 3-ročné dieťa nepotrebuje mať vo svojej slovnej zásobe. Jedná sa o slová zaradené do kapitoly Každodenné veci - tehly, pohár na zaváraniny a fúrik.Pri čítaní si jednotlivých anglických slov (a ich slovenských ekvivalentov) som si všimla, že niektoré slovíčka - yawn / zívať, leaf / list, wash / umývať sa, eat / jesť, butterfly / motýľ a flowers / kvetyuvedené v knihe dvakrát. Tematicky síce patria do oboch tematických kategórií, v ktorých sú uvedené, vzhľadom na obmedzený počet slov obsiahnutých v knihe by som ich však opätovne neuvádzala.

príklad 2x uvádzaného slova - leaf / list


Za veľmi užitočné považujem kapitoly Tvary a farby a Slová opačného významu. V rámci kapitoly Tvary a farby sa dieťa učí zároveň anglické slovíčka, ale aj zisťuje, ako sa volá tvar daného útvaru / veci a akú má farbu. Učí sa tak zároveň tri poznatky naraz. V kapitole Slová opačného významu sú výstižne opísané vybrané opozitá, napríklad teplý - studený, starý - nový atď. Kniha obsahuje aj abecedne radený slovník výslovnosti

Kniha ma zaujala, lebo:

  • je výbornou pomôckou pri zoznamovaní sa detí s anglickým jazykom, 
  • obsahuje adekvátny počet anglických slov a ich slovenské ekvivalenty,
  • vybrané anglické slovíčka sú bežne používané v každodennej konverzácii, 
  • ilustrácie umožňujú hravé a nenáročné osvojovanie si nových anglických slovíčok do slovnej zásoby dieťaťa. 

Zhrnutie

Obrazový slovník s názvom Prvé slová: 500 + 500 považujem za vhodného pomocníka pri zoznamovaní sa škôlkarov s anglickým jazykom. Prostredníctvom jednoduchých obrázkov sa ľahšie a rýchlejšie naučia slová, ktoré sa bežne v komunikácii vyskytujú, a preto majú deti viac možností ich spontánneho používania ako v prípade menej frekventovaných slov. Kniha sa mi páčila a istotne ju použijem ako pomôcku v rámci prvého kontaktu Danielka s angličtinou. 

Bibliografické údaje knihy a oficiálnu anotáciu nájdete v tematickej kategórii Moja knižnica v časti Danielkova knižnica, konkrétne tu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára