streda 16. augusta 2017

Ahoj, hádanka! (recenzia)


Počet kníh v Danielkovej knižnici postupne narastá. Nachádzajú sa v nej rozmanité knihy, ale "hádanková kniha" v nej chýbala (nerátam Nie, nie, nie, veruveru nie, pretože to nie je typická hádanková kniha). Preto som sa dohodla s vydavateľstvom BUVIK, že napíšem recenziu jeho knihy s názvom Ahoj, hádanka! Bola som na ňu zvedavá a moje očakávania boli veľké. Výsledok? Z knihy som bola trochu sklamaná. Prečo? Čítajte ďalej, dozviete sa.


Recenzovaná kniha
Stručná charakteristika knihy


"Veľkú knihu hádaniek, rapotaniek, prekáraniek, hier a vyčítaniek z ľudovej slovesnosti zostavili a upravili Mária Ďuríčková a Mária Števková."  

"Pramene:
Slovenské ľudové hádanky, Milan Leščák, Bratislava 1981,
Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti,
Český rok v pohádkách, písních, hrách, Praha 1980,
Zahádam ti hádku, Vratko Šrobár, Bratislava 1951." (citované z knihy Ahoj, hádanka!)


V knihe prevažujú hádanky, ktoré sa týkajú rozmanitých tém. Nájdeme v nej hádanky o prírodných javoch, človeku, záhrade a hore, zvieratách a o veciach a vecičkách okolo nás. Posledná časť knihy obsahuje rapotanky, prekáranky, hry a vyčítanky.

Ilustrácie nakreslil známy slovenský výtvarník Miroslav Cipár (zaujímavý článok o Cipárovi nájdete napríklad tu).

Kniha je podľa vydavateľstva BUVIK vhodná pre predškolákov a prvákov. K vekovému zaradeniu tejto knihy sa v recenzii ešte vrátim.


Moje zhodnotenie a postrehy


Po detailnom prečítaní knihy ma prekvapilo, že sa príliš často opakujú hádanky s rovnakou odpoveďou, napríklad hádanku o ľade nájdeme na jednej strane 4x, o slimákovi 3x a takýchto príkladov by sa dalo menovať viac. Považujem to za negatívum v prípade, že sa hádanky čítajú rad za radom. Dieťa už môže vedieť odpoveď vopred, aj keď by ju inak nevedelo. Z uvedeného dôvodu by som do knihy nezaradila toľko hádaniek s rovnakou odpoveďou, prípadne by som ich nedala na jednu stranu / dvojstranu, ale začlenila by som ich do iných častí knihy.


Mnohé hádanky sú metaforické a pre deti preto môžu byť veľmi náročné na pochopenie a uhádnutie odpovede:

Keď sa otec
tamto smeje
a tam matka
slzy leje,
panna dcéra
v také časy
sedmorakej krásy pásy
oblieka si.
(dúha)

Po širokom mori
zlatý tanier pláva.
(slnce)Niektoré hádanky obsahujú slová, ktoré súčasné deti určite nepoznajú, takže hádanky ani nepochopia. V prípade niektorých slov som ich význam nevedela ani ja. 

Šidlo, bodidlo,
po vode chodilo,
a predsa sa
neutopilo.
(slnce)

Stojí, stojí stojava,
nad stojavou morava,
nad moravou mlyny melú,
nad mlynami mechy dujú,
nad mechami mlatky kujú,
nad mlatkami kuny hrajú,
nad kunami dubina,
v tej dubine zverina.
(človek)Visí, visí visúnik,
pod ním behá behúnik,
keď visúnik odpadne,
behúnik ho uchmatne.
(prasa pod jabloňou)

Chodí šušôtka
okolo plôtka,
hľadá si dierku,
kade sa vopchá.
(voda)

Našli sa však aj hádanky, ktoré sa mi páčili...

Jeden otec mal dvanásť synov,
päťdesiatdva vnukov
a tristošesťdesiatpäť pravnukov.
Každý deň umrel mu jeden pravnuk,
každý týždeň jeden vnuk
a každý mesiac jeden syn.
A keď všetci pomreli,
pominul sa aj otec.
(rok, mesiace, týždne, dni)
Koho bijú po hlave,
aby rovno išiel?
(klinec)

Ktorý vták má na chvoste raka?
(straka)

Ktorý vták ma v prostriedku oko?
(sokol)

Ktorý vták má na chvoste abecedu?
(vrabec)

Ktorá rana poletuje?
(vrana)

Ktorý rak žije v rozprávke?
(drak)niektoré hádanky si pamätám z detstva:

Ráno chodí o štyroch,
na poludnie o dvoch,
a večer o troch.
(dieťa, dospelý, starec)Po prečítaní knihy ma veľmi zarazilo, že táto kniha je v ponuke vydavateľstva BUVIK zaradená do kategórie kníh pre predškolákov a prvákov. Myslím si, že deti vo veku od 5 do 7 rokov nie sú schopné väčšinu týchto hádaniek uhádnuť, či už kvôli metaforickému charakteru mnohých hádaniek, ich náročnosti alebo použitiu slov, ktoré deti nepoznajú a význam niektorých nemusia poznať ani ich rodičia.  Rozmýšľala som, prečo sú hádanky v knihe také, aké sú a dospela som k záveru, že je to dané ich pôvodom - pochádzajú z ľudovej slovesnosti. Hádanky nereflektujú slovnú zásobu / myslenie / prostredie, ktoré je blízke súčasným deťom. V knihe sa síce nájdu aj jednoduchšie hádanky, ktoré sú stále aktuálne, ale mohlo by ich byť viac.
Záverečné zhrnutie


Kniha ma zaujala rozmanitosťou obsahu a jeho prehľadným usporiadaním. Zaujali ma niektoré hádanky, ale ku mnohým hádankám mám výhrady, či už kvôli ich metaforickému charakteru, ich náročnosti alebo použitiu pre deti nevhodných slov. Som presvedčená, že ak by ste dali 5 až 7 ročnému dieťaťu niektorú z hádaniek, ktoré v recenzii uvádzam, neuhádlo by odpoveď. Nepovažujem preto výber hádaniek za vhodný pre danú vekovú kategóriu. Keďže inak sú tieto hádanky krásne, ľubozvučné a hravé, určite by bola škoda ich knižne nezaznamenať a nečítať. Viac ich však ocenia dospelí čitatelia, ktorí majú viac rozvinuté logické myslenie, chápu metafory a poznajú význam v súčasnosti menej používaných slov. Mne sa hádanky v kombinácii s Cipárovými ilustráciami páčia, ale domnievam sa, že u Danielka veľký úspech mať nebudú. To však zistím až o pár rokov. Ktovie, možno budem milo prekvapená...


Bibliografické údaje knihy a oficiálnu anotáciu knihy nájdete v tematickej kategórii Moja knižnica, v časti Danielkova knižnica, konkrétne tu.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára