Vyhľadávať v tomto blogu

nedeľa 26. júla 2020

Kľúče ku šťastiu v príbehoch

Tento článok vyšiel v júlovom čísle Magazínu o knihách v roku 2020. Text článku som v rámci jeho publikovania na blogu doplnila o fotografie, aby ste sa mohli s knihou detailnejšie zoznámiť.
 
Leo Bormans, Sebastiaan Van Doninck: Kde sa skrýva šťastie – Desať príbehov o šťastí 
(preklad Zoran Oravec, Albatros 2020)


Mnohí ľudia túžia po šťastí a dúfajú, že sa v ich životoch čoskoro zjaví, najlepšie bez ich pričinenia. Kniha Kde sa skrýva šťastie, určená pre detských čitateľov, však tvrdí, že šťastie nepadá z neba. Vysvetľuje, že šťastie je životný postoj a poukazuje na skutočnosť, že životné podmienky určujú naše šťastie len z malej časti. 

Kniha obsahuje desať samostatných príbehov. Každý príbeh má vlastného vtáčieho hrdinu a je venovaný jednému z desiatich kľúčov ku šťastiu.

Príbeh o malom, so sebou samým nespokojnom vtáčati Diperovi deťom ukazuje, že šťastie sa skrýva v prijatí samého seba, v spokojnosti so sebou, aj keď nie sme dokonalí. Chvíle v spoločnosti čerstvo vyliahnutého hoka nám zase ukážu, že šťastie sa skrýva aj v delení sa a v tom, že urobíte niečo pre iných ľudí. Príbeh o kei vysvetľuje, že šťastie sa skrýva vo zvedavosti, túžbe po poznaní a učení sa.

Šťastie nepadá z neba a na plnohodnotný čitateľský zážitok a osvojenie si užitočných poznatkov tiež treba vylúčiť nečinný postoj. Za každým príbehom nasledujú otázky overujúce, či dieťa pozorne počúvalo, a umožňujúce sa poriadne zamyslieť nielen nad príbehom, ale i nad sebou. Po otázkach nasleduje vysvetlenie daného kľúča ku šťastiu, zoznámenie sa s druhom vtákov (fuzánka plavá, albatros, kagu, plameniak atď.), ktorý reprezentuje hrdinu príbehu, a návrh na realizáciu nejakej činnosti (nakresli, postav atď.).

Kde sa skrýva šťastie na rozdiel od mnohých motivačných príručiek ponúka oveľa viac ako len určitý návod na dosiahnutie cieľa. Zaujme čitateľa poučnými príbehmi, očarí nádhernými ilustráciami, vyburcuje ho zamyslieť sa nad príbehmi aj nad sebou a zoznámi ho s výnimočnými vtákmi. Kniha je vhodná pre deti od šiestich rokov.   
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára