Vyhľadávať v tomto blogu

streda 24. marca 2021

Venujte trpezlivosť a pozornosť, získajte bohatší život

Tento článok vyšiel vo februárovom čísle Magazínu o knihách v roku 2021. Text článku som v rámci jeho publikovania na blogu doplnila o fotografie, aby ste sa mohli s knihou detailnejšie zoznámiť. 

Lucia Senajová Dobrodenková, Elena Rabčanová (ilustrátorka): O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom: Príbeh o túžbe komunikovať (INFRA Slovakia 2020)


Deti by nemali trpieť, povzdychneme si, keď sa dozvieme o chorých deťoch. Ľútosť im však neprináša žiaden úžitok. Ony totiž disponujú dávkou statočnosti a nezlomnosti, ktorá sa u dospelých často nevyskytuje. Chcú žiť plnohodnotný život. Komunikovať, byť rešpektovanými a užitočnými členmi spoločnosti. Niektoré sa narodili predčasne, ale nepriaznivá realita neumožňuje čakať, odkladať úsilie o ich lepší život. To najmenej, čo pre ne môžeme urobiť je venovať im pozornosť a pokúsiť sa porozumieť. Napríklad predčasniatku Rudkovi.
 
Rudko zavítal na svet o dva mesiace skôr a časom sa začalo prejavovať jeho zaostávanie za rovesníkmi. Narušená komunikačná schopnosť zasahuje do Rudkovho každodenného života. U cudzích ľudí nie je bežná rovnaká miera ochoty porozumieť, trpezlivosti a rešpektu ako u jeho rodičov. Rudkovým slovám nerozumejú a u detí sa nestretáva s nadšením ani jeho nemotornosť a pomalšie tempo. Našťastie sa občas vyskytne príležitosť ukázať, že aj on je výnimočný a prínosný pre kolektív...
 
Dva príbehy zo života Rudka čitateľom umožňujú lepšie spoznať dieťa, ktoré reprezentuje deti žijúce medzi nami. Deti s rôznymi, viac či menej viditeľnými formami znevýhodnenia. Autorky ponúkajú jedinečnú možnosť sa pri takom dieťati pristaviť, byť chvíľku súčasťou jeho sveta, vidieť jeho rozmanité farby a zákutia. Kniha má potenciál zviditeľniť často málo viditeľné, prehlbovať porozumenie a ústretovosť.
 
Recenzentku ako knihovníčku nadchlo, koľko knižných tipov pre deti sa autorke podarilo vďaka Rudkovej knižnej vášni nenápadne zakomponovať do príbehov. Sčítané deti v knihe nachádzajú starých známych hrdinov, menej sčítaní čitatelia zase veľa skvelých knižných tipov na čítanie.       
     

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára