Vyhľadávať v tomto blogu

sobota 1. mája 2021

Zázraky ľudského tela / Wonders of the human body

Tento článok vyšiel v aprílovom čísle Magazínu o knihách v roku 2021. Text článku som v rámci jeho publikovania na blogu doplnila o fotografie, aby ste sa mohli s knihou detailnejšie zoznámiť. 

Alejandro Algarra, Marta Fàbrega (ilustrátorka): Zázraky ľudského tela / Wonders of the human body (preklad Dominika Šušolová, Perfekt 2020)

Hýbeme sa, dýchame, cítime, vidíme... Také napohľad samozrejmé a normálne, ale v skutočnosti zázračné! O zázrakoch ľudského tela rozpráva kniha Zázraky ľudského tela / Wonders of the human body.

Autor detskému čitateľovi pútavo predstavuje ľudské telo, vysvetľuje jeho fungovanie, kladie otázky a zodpovedá ich. Čo sa stane, ak si zlomíš kosť? Koľko svalov má telo? Prečo sa nám čká? Sú všetky zuby rovnaké? Ktorý orgán v tele je  najväčší?

Kniha sa čitateľovi prihovára, kladie mu otázky, vyzýva ho, aby niečo preskúmal, vykonal (položiť si ruku na hruď, prezrieť si detailne svoj chrup atď.). Ilustrácie k textu výborne pasujú a umožňujú lepšie spracovať poskytnuté informácie.

Zázraky ľudského tela síce získali pomerne skromný priestor, ale zato dvojjazyčný! „Po boku“ slovenského textu totiž stojí jeho anglická verzia. Recenzentka sa domnieva, že zatiaľ čo slovenský text je pochopiteľný pre deti na prvom stupni ZŠ, používanie knihy ako učebnej pomôcky pri učení angličtiny je reálnejšie až na druhom stupni. Recenzentka to však nepovažuje za negatívum, pretože čitateľským návratom ku knihe sa predlžuje jej užitočnosť. 
  

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára