Vyhľadávať v tomto blogu

pondelok 27. septembra 2021

Detské otázky si zaslúžia odpovede

Tento článok vyšiel v septembrovom čísle Magazínu o knihách v roku 2021. Text článku som v rámci jeho publikovania na blogu doplnila o fotografie, aby ste sa mohli s knihami detailnejšie zoznámiť.
 
 
Odpovede na všakovaké otázky začínajúce sa slovíčkom prečo nájdeme na stranách mnohých náučných detských kníh. Medzi najkvalitnejšie knižné zdroje odpovedí patria „okienkové encyklopédie“ z edície Vieš už prečo?. Ich kvalita je overená tými najprísnejšími porotcami – časom a deťmi.
 
Prečo? Táto medzi deťmi mimoriadne populárna otázka občas privádza rodičov do zúfalstva. Vydavateľstvo Pro Solutions (nielen) im ponúka knižnú pomoc - vydarený zdroj odpovedí na otázky typu prečo – edíciu Vieš už prečo?. Edícia je informačne pripravená na zvedavosť malých tvorcov otázok.
 
Tituly pre dvoj- až štvorročné deti (Vieš už prečo? Junior)
 
Väčšina titulov edície je rozsahom a úrovňou spracovania prispôsobená deťom vo veku od dvoch do štyroch rokov. Sú venované témam, ktoré ich zaujímajú, a knižné strany sú pokryté pútavými obrázkami a otváracími okienkami. Každá strana (prípadne dvojstrana) sa venuje jednej kľúčovej otázke.
 
Ľudské telo
 
Vlastníkom ľudského tela je každý z nás, napriek tomu nie je jednoduché vysvetliť malým deťom jeho fungovanie. Encyklopédia o ľudskom tele z edície Vieš už prečo? to však zvláda výborne. Jej strany obsadili (takmer ako živé) deti. Hrajú sa, objavujú, vykonávajú rôzne aktivity. Čitateľ ich môže pozorovať a všeličo sa dozvedieť. Autori predstavujú časti ľudského tela, zmysly, niektoré orgány a umožňujú dieťaťu lepšie spoznať samo seba. 
 

Ľudské telo (preklad Viktor Murcín, Pro Solutions 2020)
 
Tvary a protiklady
 
Encyklopédia venovaná tvarom a protikladom sa v mnohých smeroch podobá svojej kolegyni o ľudskom tele. Bohaté detské zastúpenie na knižných stranách, známe situácie, činnosti, veci, prevaha ilustrácií, otázky a odpovede. Kde je hore a kde dole? Čo je okrúhle? Čo je plné a čo prázdne? Učenie o tvaroch a protikladoch je vďaka tejto encyklopédii hravé a zábavné.
 

Tvary a protiklady (preklad Silvia Ivanidesová, Pro Solutions 2017)
 
Kto pracuje na stavbe?
 

Dianie na stavbe je často predmetom nadšeného záujmu malých detí. Panuje tam čulý ruch, ozýva sa odtiaľ pôsobivý hrmot, presúvajú sa tam fascinujúce stavebné stroje... Vstúpiť na stavenisko a všetko dôkladne preskúmať deťom umožňuje encyklopédia Kto pracuje na stavbe?. Vstupujeme na pozemok, kde raz, konkrétne na predposlednej knižnej dvojstrane, bude stáť (takmer dokončený) dom. Zatiaľ tam stoja iba stavební robotníci, kontajnerové bunky a mobilné toalety čakajúce na vyloženie. Proces stavby teda môžeme sledovať od úplného začiatku. Stavanie múrov, strechy, ukladanie elektrických káblov, omietanie stien... 

Na čo všetko musia stavbári myslieť? Ako sa dostane žeriavnik do svojej kabíny? Kto inštaluje potrubie a nalepí dlažbu? Odpovede čakajú na prečítanie na detailne ilustrovaných stranách tejto encyklopédie. 
 

Kto pracuje na stavbe? (preklad Viktor Murcín, Pro Solutions 2019)
 
Hasiči
 

Stať sa hasičom je snom mnohých malých detí. Byť súčasťou odvážneho hasičského kolektívu im aspoň v knižnej podobe umožňuje titul Hasiči. Spolu s hasičom Félixom prichádzame na hasičskú stanicu, ale čas na rozhliadanie sa uplynie otočením strany. Zaznie totiž požiarny signál a my môžeme „knižne naživo“ sledovať výjazd hasičov na miesto požiaru. Uhasenie ohňa je však iba jedným z mnohých bodov ich pracovnej náplne. Hľadanie príčiny požiaru, pomoc pri dopravných nehodách, pomoc zvieratám v núdzi...

Čo hasič potrebuje? Čo robí, keď nie je v nasadení? Kniha deťom ponúka odpovede na mnoho „hasičských otázok“ a tiež jedinečnú príležitosť obzrieť si hasičskú stanicu alebo automobil hasičskej záchrannej služby.
 

Hasiči (preklad Viktor Murcín, Pro Solutions 2020)

Zvieratá – junior lexikón
 
Zvieratá bez väčšej námahy priťahujú detskú priazeň a pozornosť, a preto je logické, že získali knižný priestor v tejto poučnej edícii. Lexikón predstavuje rozmanité zvieratá a deti ich navštívia v prirodzenom prostredí. Zavítajú na farmu, lúku, do parku, lesa a na iné miesta. Škovránok, jazvec lesný, haringy, surikaty, saranča listová... Trpezlivo čakajú na knižných stránkach na zoznámenie s čitateľmi.
 

Zvieratá – junior lexikón (preklad Viktor Murcín, Pro Solutions 2021)
 
Tituly pre štvor- až sedemročné deti
 
Tituly určené pre štvor- až sedemročné deti sa v mnohom podobajú na svojich kolegov oslovujúcich menšie deti. Hrebeňová väzba, štedrá dávka pútavých ilustrácií, zrozumiteľne vysvetlené témy, otváracie okienka. Odlišujú sa väčším zastúpením textu, hĺbkou spracovania tém a detailnosťou obrázkov.
 
 
Môj veľký atlas zvierat
 

Zaujímavé fakty o zvieratách už táto edícia ponúkla menším deťom, ale vzdelať sa vo „zvieracej oblasti“ umožňuje aj o trošičku starším deťom, ktorým ponúka Môj veľký atlas zvierat.

Európa, severná Ázia, južná Ázia, Afrika, Severná Amerika... Atlas ponúka ich charakteristiku a mapy zvierat, opisuje miestne podmienky pre život a zvieracích obyvateľov. V mongolských stepiach sa preháňajú kone Przewalského, v južnej Ázii si slony indické užívajú vodné radovánky, v Severnej Amerike skunk pruhovaný „potrestal“ chlpatého zvedavca... Poukázanie na ohrozené druhy živočíchov a skromný zoznam tipov, kde možno pozorovať zvieratá (s dodatkom, že všetky živočíchy potrebujú pokoj) ukončuje poučné knižné spoznávanie zvieracích obyvateľov našej planéty.
 

Môj veľký atlas zvierat (preklad Silvia Vertánová, Pro Solutions 2021)
 
Čas a hodiny
 
Encyklopédia Čas a hodiny patrí vo svojej tematickej oblasti medzi najvydarenejších knižných zástupcov. Detskému čitateľovi ponúka bohatú nádielku zaujímavých faktov a tiež príležitosť naučiť sa čítať hodiny.

Prečo sa všetko krúti okolo času? Je čas všade na svete rovnaký? Kto má najpresnejší čas? S časom sa spája veľa otázok a zahanbiť sa nenechajú ani hodiny. Na stranách encyklopédie čitateľ často natrafí na sympatický červený budík a jeho pozornosť určite upútajú aj predchodcovia moderných hodín. Egyptské vodné hodiny, čínske ohňové hodiny, sviečkové hodiny, kyvadlové hodiny... Hodiny mali v minulosti všakovakú podobu a jednotvárnosť sa im nedá pripísať ani v súčasnosti. Existujú  hodiny bez čísel alebo bez ručičiek, nájdeme ich na staniciach aj na trúbe a niektoré nás ráno budia.

Napriek tomu, že vieme merať čas, vnímame ho rozdielne. Kedy to prestane trvať? - poukázanie na subjektívne a premenlivé vnímanie času vtipne zakončuje pútavú knižnú prednášku. Čas strávený v spoločnosti tejto jedinečnej encyklopédie rýchlo ubehne, ale vyvolá u čitateľa zaujatie témou a zanechá nové vedomosti.
 

Čas a hodiny (preklad Viktor Murcín, Pro Solutions 2021)
 
Áno, viem!
 
Vieš už prečo? pýta sa vydarená encyklopedická edícia. Po dôkladnom zoznámení sa s jej titulmi bude môcť detský čitateľ s hrdosťou odvetiť- áno, viem! 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára