Vyhľadávať v tomto blogu

nedeľa 20. októbra 2019

O veľavravnom živote stromov


Tento článok vyšiel v aprílovom čísle Magazínu o knihách v roku 2019. Text článku som v rámci jeho publikovania na blogu doplnila o fotografie, aby ste sa mohli s danými knihami detailnejšie zoznámiť.

Zelenajúce sa stromy sú jedným zo signálov nástupu jari. Jar je priam ideálnym obdobím na bližšie spoznanie týchto fascinujúcich organizmov, ktoré keby nám o sebe mohli porozprávať, určite by sme sa nestačili čudovať. Keďže je to nereálne, urobili to za stromy viacerí autori vo svojich knihách, určených (nielen) deťom.   

Čo sa deje na strome 

Petra Bartíková & Magdalena Takáčová: Čo sa deje na strome 
(preklad Ľuba Nguyenová Anhová, Albatros 2018)

Leporelo Čo sa deje na strome od Petry Bartíkovej a ilustrátorky Magdaleny Takáčovej zaujme predovšetkým po vizuálnej stránke, a to nielen rozkošnými ilustráciami, ale aj originálnym vyhotovením. Do polovice leporela totiž namiesto strán obvyklého tvaru otáčame strom, konkrétne dub. Najprv korunu stromu a potom trikrát celý strom. Na pravej strane vždy vidíme dub, na ktorom pobehujú, poletujú či posedávajú jeho obyvatelia a návštevníci a na ľavej strane sa nachádza súvisiaci, jednoducho formulovaný text. 


Ilustrácie a text vykresľujú život tohto stromu a jeho obyvateľov. Vidíme veveričku s náručím plným žaluďov, líšku driemajúcu pri nore, sýkorky hnevajúce sa na hlučnú kukučku a vyklopkávajúceho ďatľa. Napriek malému zastúpeniu textu sa možno mnohé dozvedieť. Ako sa rôzne zvieratá správajú, aké sú ich zvyky, čo tvorí ich jedálny lístok a ktorú časť stromu preferujú. Prvú polovicu leporela sledujeme dub a jeho okolie, druhá polovica (už na stranách bežného, dôverne známeho tvaru) je venovaná stromom vo všeobecnosti. Krátkemu opisu ich rozmanitosti, plodov, listov, kvetov a semien.


Leporelo ukazuje, aký čulý môže byť život na strome a tiež, aký veľký význam má strom pre rozmanité živočíchy. Vzhľadom na malú mieru textu a jeho jednoduchosť je vhodné pre deti od troch rokov. 
 

Kto býva v dutinách stromov 

Markéta Špačková & Ekaterina Kolesnikova: Kto býva v dutinách stromov 
(preklad Alena Naďová, Albatros 2018)

Kniha Kto býva v dutinách stromov od Markéty Špačkovej a ilustrátorky Ekateriny Kolesnikovej sa vo viacerých smeroch podobá na leporelo Čo sa deje na strome. Časť knihy tvoria strany v podobe stromu, opätovne ide o dub. Strany neotáčame sprava doľava, ale zhora nadol. Na otočenej (dolnej) strane sa nachádza text, zakomponovaný do trávnatého okolia stromu. Na náprotivnej strane vidíme dub aj s jeho obyvateľmi a návštevníkmi, pričom vidíme nielen to, čo sa deje na ňom, ale aj v ňom, v komôrkach a dutinách. Ryšavka žltohrdlá, brhlík lesný, pôtik kapcavý, roháč obyčajný, plchy, veveričky, sovy... 
Zvieratá sú nakreslené realisticky, ale pri znázornení ich aktivít a domovov dostala veľký priestor fantázia a humor. (Asi) samček plch sa vyvaľuje na pohovke, samička pri mláďatách štrikuje a elegantná samička ďatľa číta vtáčatám rozprávku. Toto veselé, vtipné, i keď nie reálne znázornenie dáva knihe rozprávkový nádych. 
 
 
Súčasťou knihy je tiež encyklopedická časť, ktorú možno čítať samostatne i počas skúmania duba, ktorý na ňu odkazuje. Umožňuje dôkladnejšie sa zoznámiť so živočíchmi, ktoré obývajú stromy alebo sa na/pri nich vyskytujú. Zistiť, ako žijú diviaky, čo stvára v zime plch lesný alebo ktoré vtáky si zaslúžia uvádzať ako príklad vtáčej vernosti. Kniha je vhodná pre deti od šesť rokov. 

Stromy 

Piotr Socha & Wojciech Grajkowski: Stromy 
(preklad Zuzanna Fajth, Slovart 2018)

Spomedzi kníh o stromoch, vhodných pre deti od šesť rokov (a ich rodičov), vysoko vyčnieva kniha Stromy od Piotra Sochu a Wojciecha Grajkowského, a to nielen vďaka jej veľkému formátu. Rozmanitosť a rozsah spracovania témy sú v tomto prípade vskutku pozoruhodné. Čo sú stromy a ktoré rastliny nimi nie sú? Čo sú listy a prečo sú dôležité? Akú úlohu majú korene stromov? Okrem základných, najčastejšie knižne prezentovaných poznatkov o stromoch dostali priestor i stromy, ktoré sú niečím špecifické. Čo znamená pojem endemity? Kde rastú baobaby? Kniha prekypuje príkladmi stromových rekordérov. Ktoré stromy sú najvyššie, najhrubšie, najstaršie? Veľký priestor autori venovali aj významu stromov pre človeka. Autori poukázali na ich prítomnosť v kultúre a umení a na praktický význam stromov. V knihe nájdeme jedinečné drevené stavby, dômyselné drevené dopravné prostriedky, rozmanité drevené masky i drevené hudobné nástroje.
V úvode tejto nádherne ilustrovanej knihy autori poukázali na skutočnosť, že ľudia si často nevšímajú krásu stromov a netušia, aké môžu byť fascinujúce a aký veľký je ich význam pre človeka. „Možno nastal čas znovu sa s nimi zoznámiť“, tvrdia. Toto (znovu)zoznámenie sa môže mať výrazne pozitívny vplyv na formovanie vzťahu čitateľov ku stromom.

Stromy 

Xavier Japiot & Maud Bihanová: Stromy 
(preklad Andrea Černáková, Ikar – Stonožka 2019)

Pre školopovinné deti môže byť skvelou študijnou pomôckou kniha Stromy od prírodovedca Xaviera Japiota a ilustrátorky Maud Bihanovej, vydaná v rámci série Môj malý sprievodca prírodou. V prvých kapitolách autor definuje strom, opisuje jeho štruktúru, charakterizuje listnaté a ihličnaté stromy a vysvetľuje, ako vypočítať výšku stromu a zistiť jeho vek. Jednotlivé informácie sú prehľadne členené (odlišujú sa napríklad typom či farbou písma). Okrem základných informácií kniha ponúka veľa fascinujúcich faktov, napríklad koľko existuje druhov stromov na svete alebo opis „potenia sa“ stromov a tiež obsahuje riešenia niektorých problémov, ktoré ich ohrozujú (udupávanie zeminy autami a chodcami, psí moč atď.). Prevažná časť knihy je venovaná konkrétnym druhom stromov. Agát biely, breza previsnutá, buk lesný, gaštan jedlý, jaseň štíhly, lipa veľkolistá, smrek obyčajný... Celkovo nám autor predstavuje až 36 druhov stromov, pričom každému je venovaná jedna dvojstrana. Na ľavej strane je vždy detailný nákres časti stromu a na pravej strane stručne formulované informácie, rozdelené do niekoľkých kategórií (tvar, rozmnožovanie, listy, kmeň a kôra, puky a výhonky atď.). 


Vďaka tomuto farebnému, prehľadnému sprievodcovi sa môžu čitatelia všetkých vekových kategórií zoznámiť s rozmanitými stromami, naučiť sa ich určiť v teréne a zistiť, ako ich môžu chrániť.  

Strom nie je hrozba

Najväčší prínos týchto kníh spočíva v potenciáli zmeniť čitateľove videnie stromov. Odstrániť vnímanie stromov ako hrozbu, komplikáciu, či zbytočnosť a nahradiť ho pochopením ich významu a výnimočnosti. Po týchto knihách môžu siahnuť čitatelia všetkých vekových kategórií, pretože spomínané vnímanie sa týka najmä tých starších, paradoxne skúsenejších čitateľov.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára